Kotlíková dotace

Moderní a úsporné systémy topení a rekuperaceUnsplashed background img 1

Co to je kotliková dotace ?

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s jednotlivými kraji ČR vyhlásilo Program výměny zdrojů tepla v domácnostech. Záměrem tohoto Programu je pomoci jednotlivým obcím a městům ve snížení emisního smogu, který vzniká při provozování starých kotlů na tuhá paliva. Pomoc má formu dotace na pořízení nového zdroje vytápění.

Kdo může kotlíkovou dotaci využít ?

Žadatel o dotaci může být jakákoliv fyzická osoba, která vlastní a provozuje starý kotel na tuhá paliva. Při pořízení nového zdroje a likvidaci starého kotle má žadatel nárok na dotaci až 127 500 Kč.

Výhody Kotlíkové Dotace

Dotace až 127 500 Kč !

Starý kotel na tuhá paliva ❯ ❯

nové tepelné čerpadlo  /  nový kotel na biomasu  /  nový kondenzační kotel

Takto vysoká dotace na pořízení moderního zdroje vytápění se doposud v ČR nepřidělovala a zřejmě se již přidělovat po ukončení Programu kotlíkové dotace přidělovat nebude.

Proto je velmi výhodné ji využít. Dalším důvodem proč vyměnit starý kotel je fakt, že po roce 2022 bude následovat zpřísnění podmínek provozování kotlů a staré kotle již nebude možné provozovat. Naše společnost disponuje všemi potřebnými certifikáty k realizaci kotlíkové dotace.

Nabízíme tato řešení

  • tepelná čerpadla MITSUBISHI (tepelné čerpadlo doporučujeme z důvodu nejvyšší dotace a nejvyšší úspory nákladů na vytápění)

  • kotle na biomasu ATTACK, OPOP, VIADRUS

  • plynové kotle VIESSMANN

Využijte našich kompletních služeb

Žádost o dotaci zpracujeme, podáme a zrealizujeme výměnu zdroje tepla. V prvním kole kotlíkové dotace jsme takto úspěšně vyřídili více než 30 žádostí.

THERMOVAL systems, s.r.o.

Ševcovská 3246, 760 01 Zlín
IČ: 29298326

Telefon

Martin Sporek
+420 605 187 163

E-mail

info@thermoval-cz.cz
– facebook –