Tepelná čerpadla

Moderní a úsporné systémy topení a rekuperaceÚspora až 70%

nákladů na vytápění

Unsplashed background img 1

Zásady při Výběru

#1

Zkušenost montážní firmy

Špičkovou technologii je nutné špičkově zapojit, v opačném případě bude degradována a její výhody v podobě nízkých provozních nákladů a dlouhé životnosti budou ztraceny. To neplatí jen pro zapojení samotného čerpadla, ale také pro zapojení kotelny a zaregulování topného systému. Stručně řečeno - každý dům je jiný, má odlišnou konstrukci, odlišnou otopnou soustavu a je nutné vše důkladně zvážit a navrhnout funkční systém.

#2

Výkonové parametry tepelného čerpadla

Nenechte se ošálit levnými marketingovými argumenty, žádejte přesná výkonová data podle závazných norem. Taková data musí obsahovat výkony a topné faktory tepelných čerpadel v závislosti na různých venkovních teplotách a různých teplotách topné vody.

#3

Cena

Neplatí, že nejdražší je nejlepší a nejlevnější je nejhorší. Moderní technologie, má-li dlouhodobě šetřit provozní výdaje, musí dosahovat vysokého standardu kvality po všech stránkách. Také proto i u tepelných čerpadel platí stará pravda našich moudrých předků, která zní, že nejsme tak bohatí, abychom kupovali levné věci. Dalším důležitým faktorem je komplexnost cenové nabídky. Ta Vám napoví, zda uvažujete správným směrem. Seriózní dodavatel předloží nabídku, která obsahuje vše co je nutné od zahájení montáže až po stisknutí tlačítka ON na Vašem novém tepelném čerpadle. Obecně platí, že je lépe požadovat dodávku a montáž “na klíč” od jedné firmy. Vyhnete se tak problémům při realizaci samotné a hlavně odpovědnost za bezvadnou funkci a zapojení leží na jednom subjektu, který se v případě jakéhokoliv problému nemá na co vymluvit a musí ho odstranit.

#4

Záruky

Zajímejte se nejen o délku záruky na tepelné čerpadlo, ale také o její rozsah a dále, kdo tyto záruky drží a kdo servis provádí. Záruka by neměla být držena pouze montážní firmou, ale také výrobcem tepelného čerpadla a rozsah záruky by měl být vztažený nejen na tepelné čerpadlo, ale na celé dílo - tedy i na kotelnu a všechny práce.

Základní Charakteristika

 • úspora až 70% nákladů na vytápění domu a ohřev teplé vody

 • vysoké reálné topné faktory COP 3,5 až 4,5 (z 1 kW elektrické energie čerpadlo vyrobí běžně 3,5 až 4,5 kW tepelné energie)

 • 100% výkon tepelných čerpadel Mitsubishi Zubadan při venkovní teplotě -15°C

 • úspora 40% nákladů za elektrickou energii / za spotřebu na celý dům (osvětlení, lednice, atd.) díky sazbě D57d

 • nízká hlučnost nezatěžuje okolí

 • možnost napojení na podlahové topení, radiátory nebo rozvody vzduchu

 • dlouhá životnost a vysoká kvalita kompresoru a všech komponent tepelných čerpadel Mitsubishi špičkové technologie největšího světového výrobce Mitsubishi podpořené neustálým vývojem

 • návratnost 5 až 8 let

 • možnost získání dotace

 • vyšší investice při pořízení

Popis Vlastností

Základní technologie

Technologie Vzduch/Voda - je v současnosti nejvíce oblíbenou kategorií. Tepelné čerpadlo odebírá teplo ze vzduchu a předává do topné vody. Vysoké topné faktory, rozsah venkovních teplot až do -28°C, nenáročná instalace, příznivá pořizovací cena, skvělý poměr výkon/cena - to jsou důvody, pro které jsou tato tepelná čerpadla nejoblíbenější.

Technologie Země/Voda - tepelné čerpadlo odebírá teplo ze země a předává do topné vody. Tato technologie zaručuje nejvyšší úspory na vytápění a nejvyšší topné faktory. Je však nutné realizovat vrty anebo zemní kolektor. To výrazně navyšuje cenu a vyžaduje zemní práce.

Technologie Vzduch/Vzduch - oblíbená technologie, kdy teplo je získáváno z venkovního vzduchu a předáváno přímo do vzduchu uvnitř budovy. Tato technologie je nejčastěji používanou u skladových anebo výrobních hal anebo administrativních budov. Kromě vytápění je díky této technologii velmi snadno efektivně řešitelné i chlazení budovy. To samozřejmě umí i ostatní jmenované technologie, v jejich případě je však potřeba dalších investic do rozvodu chlazení.

Jak tepelné čerpadlo funguje?

Zjednodušeně lze popsat funkci tepelného čerpadla takto:Fáze 1 - teplo je odebíráno pomocí výměníku (výparníku) ze vzduchu, země nebo vody. Teplonosné médium (což je většinou ekologické chladivo R410) se tímto zahřívá, rozpíná a mění své skupenství z kapalného na plynné.

Fáze 2 - takto zahřátý plyn putuje do kompresoru (srdce každého tepelného čerpadla). Kompresor plyn stlačuje na mnohem vyšší tlak a tím zvyšuje jeho teplotu na potřebných 60-70°C . Fáze 3 - takto ohřátý plyn putuje do výměníku (kondenzátoru), kde jeho teplo odebírá topná voda, která koluje v podlahovém topení nebo v radiátorech anebo ohřívá bojler. Plyn je takto ochlazován a mění své skupenství znovu na kapalinu.

Fáze 4 - kapalina putuje z kondenzátoru do expanzního ventilu, který snižuje její tlak na potřebnou úroveň a kapalina putuje opět do výparníku a celý proces se znova opakuje.

Co je to COP tepelných čerpadel?

COP je označení pro topný faktor tepelného čerpadla. Udává se číslem, které znamená, kolik kW tepelné energie vyrobí tepelné čerpadlo z 1 kW elektrické energie.

Například: „COP 4“ - znamená, že tepelné čerpadlo vyrobí z 1 kW elektrické energie 4 kW tepelné energie (což je úspora 75% nákladů ve srovnání například s elektrickým vytápěním). Bohužel se z COP stal spíše marketingový nástroj než technický údaj odrážející realitu. Spousta výrobců udává ve svých propagačních materiálech COP, které je nesouměřitelné s reálným provozem tepelného čerpadla. Takto se z udávání COP stává obchodní trik.

Je to jednoduché: většina tepelných čerpadel dnes již pracuje s technologií Inverter (což znamená, že svůj výkon regulují v rozmezí většinou 30-100% podle aktuální potřeby tepla v domě). Potom dostačuje vzít údaj při minimálním pracovním zatížení tepelného čerpadla a prezentovat ho jako špičkové COP. Použijeme-li jednoduchý příměr s automobilem: jedete-li automobilem z kopce rychlostí 60 km/h má Váš vůz spotřebu 1 l/100 km. Jedete-li stejnou rychlostí do kopce tak spotřeba je 10 l/100 km. A ještě záleží, jaký sklon ten kopec má. Oni Vám pravdu neřeknou, my ano :) Máme k dispozici přesná výkonová měření tepelných čerpadel Mitsubishi, ve všech úrovních výkonů v širokém spektru vnitřních a venkovních teplot.

Co je to výkon tepelného čerpadla a proč je důležitý?

Výkon tepelného čerpadla udává tepelný výkon čerpadla při výrobcem daných podmínkách. Je obtížné se podle tohoto údaje orientovat, protože každý výrobce udává výkon při jiných podmínkách. Několikrát jsme se již v naší praxi setkali s tím, že konkurenční výrobce (dodavatel) prezentoval například své tepelné čerpadlo jako 12 kW. Při detailnějším prostudování jsme ale zjistili, že oněch 12 kW má tepelné čerpadlo při venkovní teplotě 7°C a teplotě topné vody 35°C.

Což jsou teploty charakteristické pouze pro začátek a konec topné sezóny. A výkon ve skutečně zimním období? To znamená, když je venkovní teplota např. 0°C nebo -5°C a do topení potřebujeme dostat např. 45°C teplou vodu. Při delším detailním rozboru čísel (což většinou znamená hledání na zahraničních stránkách) lze zjistit, že takové čerpadlo disponuje v takových zimních podmínkách výkonem pouhých 6 kW. Ano, je to bohužel realita. Ale takto si zákazník za nemalé peníze kupuje vylepšený elektro kotel.

U seriózního dodavatele by tedy mělo být běžné, že Vás upozorní na reálný výkon tepelného čerpadla v zimním období, kdy je jeho výkon potřebný nejvíce. Například u našich tepelných čerpadel Mitsubishi Zubadan garantujeme nominální udávaný výkon až do -15°C i při teplotě vody na výstupu do topení 55°C. Opět zde platí, že jak moc je důležité před nákupem prostudovat výkonové parametry tepelného čerpadla. A neméně důležitý faktor, podle kterého je důležité posuzovat výběr tepelného čerpadla je typ otopné soustavy. Jiné potřeby má podlahové topení, jiné litinové radiátory, jiné klasické plechové radiátory. S vhodným výběrem Vám vždy rádi poradíme.

A proč je výkon tepelného čerpadla důležitý? Výkonově by tepelné čerpadlo nemělo převyšovat tepelnou ztrátu domu. Ideálně by mělo mít tepelnou ztrátu mírně nižší nebo stejného výkonu. Ovšem je třeba brát v potaz, že většinou se tepelná ztráta domu počítá na venkovní teplotou 12°C až 15°C dle lokality. Takže koupíte-li tepelné čerpadlo o výkonu 11 nebo 12 kW na dům, který má tepelnou ztrátu 12 kW – je to v pořádku.

Ale pokud se toto čerpadlo při -10°C stane pouze 5 kW, je to rozdíl. Za provoz pak zaplatíte mnohem vyšší peníze. A proč není vůbec vhodné výkonově předimenzovat tepelné čerpadlo? Právě proto, že když jsou teploty venku kolem 5°C a výše, tak výkonově předimenzované tepelné čerpadlo nedokáže tak málo energie souvisle vyrábět a má tendenci neustále vypínat a zapínat (cyklovat), což je pro jeho životnost nevyhovující. Od našich tepelných čerpadel můžete očekávat přesně to, proč je žádáte – úsporu a dlouhou životnost. Stojíme za jejich kvalitou, parametry a velmi dobře víme co a proč děláme.

Vlastnosti tepelných čerpadel Mitsubishi Zubadan

100% výkonu i při -15°C !
 • Tepelná čerpadla Zubadan Inverter jsou vybavena frekvenčně řízenými kompresory typu Scroll a ventilátory, které jsou plynule regulovatelné v širokém rozmezí otáček. Díky frekvenčnímu měniči jsou jednotky schopny rychle reagovat na náhlou změnu potřeby výkonu a vždy se plně přizpůsobit aktuálním podmínkám provozu. Tím je dosaženo maximálně energeticky úsporného provozu. Dle ErP (Energy related Product) dosahují tato tepelná čerpadla energetické třídy A++.

 • Pomocí nové patentované technologie přímého vstřikování chladiva je umožněn celoroční provoz, a to i v období, kdy venkovní teplota klesá k extrémním hodnotám hluboko pod bod mrazu až k -25°C. Při těchto extrémně nízkých venkovních teplotách jsou jednotky stále schopny poskytovat až 75% svého jmenovitého topného výkonu.

 • Díky řízenému procesu odmrazování jsou jednotky Zubadan Inverter schopny poskytovat stálý potřebný výkon. Samotný proces odmrazování je řízen v závislosti na okolních podmínkách a netrvá déle než 3 minuty. Současně došlo ke zkrácení intervalů mezi jednotlivými odmrazovacími cykly. K odmrazování dochází přibližně každých 150 minut, při venkovní teplotě dosahující 5 až -20°C.

 • Pomocí přímého vstřikování chladiva pod hlavu kompresoru je možné dosáhnout stabilního výkonu i při velmi nízkých venkovních teplotách. Jednotky jsou schopny poskytovat přibližně konstantní topný výkon až do venkovní teploty -15°C s možností ohřevu teplé vody až na teplotu 55°C, bez nutnosti použití jakéhokoli elektrického dohřevu.

 • Technologie Zubadan má značný vliv i na rychlejší náběh teploty topné vody. Jednotky jsou schopny ihned po startu ve velmi krátkém čase dodávat potřebný výkon. V porovnání s běžnými Inverterovými jednotkami došlo ke zkrácení vlastní doby ohřevu vody až na polovinu.

 • Pomocí speciálně upravených lopatek ventilátorů se snížila maximální hladina akustického tlaku na 52 dB (A), při 100% výkonu tepelné čerpadla, měřeno ve vzdálenosti 1 m od jednotky a ve výšce 1,5 m před jednotkou. Jednotky navíc disponují tzv. nočním režimem, kdy je možné jednotku v případě požadavku nočního klidu ztišit o dalších min. 4 dB (A).

Nejoblíbenější Systémy

THERMOVAL systems, s.r.o.

Ševcovská 3246, 760 01 Zlín
IČ: 29298326

Telefon

Martin Sporek
+420 605 187 163

E-mail

info@thermoval-cz.cz
– facebook –